Remotus Spaksändare

Remotus Spaksändare


Remotus Era 100 är en joystick- eller paddelsändare för kranar och lyftapplikationer, men passar lika väl till olika mobila användningsområden. Era 100 är enkel att använda och har en väl genomtänkt, robust design.

Den har gummerade handtag för bra grepp och den står även stabilt på sina skyddande metallfötter när den inte används. Remotus Era 100 klarar tre rörelser i två hastigheter samt två extra funktioner och kommunicerar på 434-434 MHz, 406-470 MHz och 2.4 GHz banden.


Dubbla CPU:er för extra hög säkerhet
Remotus Era 100 har dubbla CPU:er vilket innebär extra hög säkerhet, även på rörelser/funktioner.

Den har en aktiv stopp vilket innebär att mottagaren stoppar på mindre än 100ms.

Remotus Era 100 har inbyggd tilt-funktion, vilket innebär att den stoppar vid ett ev. fall.

Samma sändare kan manövrera flera objekt (flerkransdrift), och ett objekt kan manövreras från flera sändare (flerförardrift). Genom duplexfunktion kan information sändas tillbaka till sändaren.


Konfigurerbar display med larmfunktion och en unik batterilösning
Remotus Era 100 har tydlig display som ger god återkoppling även vid starkt solljus.

Den har också vibrator och summer som var för sig kan konfigureras till olika larmhändelser via displaymenyn.

Även displayens bakgrundsbelysning kan skifta till rött vid olika larm som man väljer i menyn.

Midjesändarna har en unik batterilösning där batteriet sitter väl skyddat för vatten och damm i en utbytbar modul vars lucka sitter mitt under sändaren. Sändaren kan ställas i högt vatten utan att batteriet blir påverkat.


Lättkonfigurerad och funktionell
Konfigurering av knappfunktioner, frekvens, avstängningstid och kvarstående/momentana funktioner sker via knappsatsen alt displayen. Remotus Era 100 kan även konfigureras via vårt egenutvecklade konfigureringsverktyg.

Sändarnas konfiguration lagras på ett CIM-kort (Configuration Information Module).

Sändarnas konfigurering kan därmed enkelt flyttas över till en annan sändare.

CIM-kortet sitter skyddat under drift men är lätt åtkomligt vid service.

Snabbstoppsfunktionen i Remotus-serien är godkänd enligt PL d, Cat 3, EN ISO 13849-1.


Batteritid 14h vid fulladdat batteri och god räckvid upp till 1000m


Remotus Spaksändare

Sändarna finns i en mängd utföranden och anpassas efter kundens behov och maskin.

Läs mer om de övriga modellerna under fliken övriga modeller