Mercury

Remotus Mercury


Remotus Mercury 8B har åtta knappar av 2-stegstyp vilket ger upp till 16 funktioner. 8B finns i utförande med eller utan display. Sändaren har stora möjligheter till kundanpassning vilket gör den väl lämpad för flera olika användningsområden såsom kranar och lyft, fordon, hamn och färjelägen. 8B går både på det generella och de individuella frekvensbanden och har tydliga utbytbara symboler som kan beställas efter kundens önskemål.


Sändaren är utrustad med en temperaturkompenserande batteriindikator och varnar för låg batterinivå.

Sändarens konfiguration lagras på ett CIM-kort (Configuration Information Module). Detta gör att sändarens konfigurering mycket enkelt kan flyttas över till en annan sändare vid t.ex. ersättning av en sändare med en reservsändare. CIM-kortet sitter skyddat under drift men är lätt åtkomligt via en servicelucka.


Mercuryserien

Finns i en mängd olika utföranden. 8 knappar.

9 knappar med vred och display. 10 knappar med och utan display.

Läs mer om de övriga modellerna under fliken övriga modeller