Technos A

Technos A


Radiosändaren Technos A är en tålig lätthanterlig sändare för industrikranar och maskiner med tvåstegs-drivningar samt steglösa drivningar.

Technos A är en advancerad sändare med mängder av funktioner som specialanpassas efter ert behov.

Kombineras med mottagare som passar ert behov.


Sändaren levereras med 2 st manöverspakar och upp till 6 st linjära spakar och kan utrustas med totalt 24 olika styrkomandon.

Kundspecifikt kombinerade tryckknappar, vipp eller vridströmbrytare samt andra manöverorgan.

På sidan av handsändaren kan 5 extra knappar monteras vid behov.

Handsändaren är optimal om ni har önskemål om att er kran eller maskin skall styras steglöst, om er maskin eller kran tillåter detta. Manöverspakar kan utrustas med en tryckknapp vid behov.

Technos A anpassas efter era önskemål och kan utrustas med många extra funktoner för en optimal trådlös styrning.


Indikeringslampa som indikerar drift/battteristatus samt statusvisning för förvalsknappar.

Ljudsignal samt vibration i handkontroll vid svag batteristyrka.

Batterierna är utbytbara, uppladdningsbara och byts enkelt ut mot reservbatteri som levereras tillsammans med radioutrustningen. Batteritiden, upp till 30 timmar vid kontinuerlig användning. Automatisk frånslagning av sändare efter 15 minuter i inaktivt läge.


Vid haveri av handsändare, byter du enkelt till en reservsändare utan att behöva synka ny handkontroll med mottagarenhet och kran. iLog möjliggör detta. Fungerar som ett sim-kort, och det är detta chip som är parkopplat med mottagarenheten. Alla handenheter är utrustade med detta chip, vilken förenklar vid ett eventuellt haveri.

Radiosändaren levereras med ett midjebälteför säker förvaring under körning.

Snygg och smidig dispaly. Kundanpassas efter ert önskemål

iLog. Den smarta lösningen med iLog förneklar vid haveri, då reservsändare enkelt byts ut mot orginalsändare.

Ingen justering krävs.