Eco

Eco


Radiosändaren Eco är en lätthanterlig och smidig sändare för industrikranar och maskiner med tvåstegs-drivningar samt steglösa drivningar.

Det perfekta valet om er kran har två telfrar på samma travers, alternativt vill styra två telfrar ellermaskiner samtidigt.

Manövreras enkelt med trestegs-vredet på sändaren. Separat körning eller samkörning.

Kan levereras med många olika anordninar och kombineras med flera olika radiomottagare.


Sändaren levereras med 2 st manöverspakar och kan utrustas med totalt 16 olika styrkomandon.

2 posotioner för tryckknappar, vipp eller vridströmbrytare för val av Tex. Kran/maskin-val, Lyftval.

På sidan av handsändaren kan 4 extra knappar monteras vid behov.

Handsändaren är optimal om ni har önskemål om att er kran eller maskin skall styras steglöst, om er maskin eller kran tillåter detta.

Manöverspakar kan utrustas med en tryckknapp vid behov.

Hansändaren anpassas efter era önskemål och kan utrustas med många extra funktoner för en optimal trådlös styrning.


Indikeringslampa som indikerar drift/battteristatus samt statusvisning för förvalsknappar.

Ljudsignal samt vibration i handkontroll vid svag batteristyrka.

Batterierna är utbytbara, uppladdningsbara och byts enkelt ut mot reservbatteri som levereras tillsammans med radioutrustningen. Batteritiden, upp till 30 timmar vid kontinuerlig användning. Automatisk frånslagning av sändare efter 15 minuter i inaktivt läge.


Vid haveri av handsändare, byter du enkelt till en reservsändare utan att behöva synka ny handkontroll med mottagarenhet och kran. iLog möjliggör detta. Fungerar som ett sim-kort, och det är detta chip som är parkopplat med mottagarenheten. Alla handenheter är utrustade med detta chip, vilken förenklar vid ett eventuellt haveri.

Radiosändaren levereras med ett midjebälteför säker förvaring under körning.

Batteriet byts enkelt ut mot medföljande reservbatteri. Urladdat batteri laddas i medföljande laddare.

iLog. Den smarta lösningen med iLog förneklar vid haveri, då reservsändare enkelt byts ut mot orginalsändare.

Ingen justering krävs.

Vanliga mottagare för Eco-sändare

FSE 516, ett pålitligt system där er kran eller maskin är utrustad med extrafuntioner, skall styras med två separata handkontroller eller på annat sett behöver specialanpassas efter ert önskemål.

Monteras enkelt med magnetfötter och kopplas in med medföljande kablage och chassikontakt.

FSE 516, ett pålitligt system där er kran eller maskin är utrustad med extrafuntioner, skall styras med två separata handkontroller eller på annat sett behöver specialanpassas efter ert önskemål.

Monteras enkelt med magnetfötter och kopplas in med medfäljande kablage och chassikontakt, alternativt med befintlig kontakt från kranskåp.